top of page

מערכת זיהוי מספר רישוי

מערכת LPR מבית Intellio מותאמת לשימוש עם מספרי רישוי ישראלים ומאפשרת זיהוי מספר הרישוי תוך כדי תנועת רכבים , למערכת אפשרות לשמור את מספרי הרכבים לאורך זמן בהתאם לדרישת הלקוח והקצאת נפח האכסון הנדרש .

פתיחה וסגירה של שערים אוטומטיים

פתיחה וסגירה של שערים אוטומטיים לחניונים משותפים/פרטיים כמו גם לשערי כניסה לישובים .

Parking Lot
bottom of page