top of page
Laeser-ved-doer-Prima.jpg

מערכת בקרת כניסה המבוססת IP

חברת prima מספקת פתרון מערכת בקרת הכניסה IP כולל תוכנת  הניהול

  • המערכת מבוססת על תשתית IP/ TCP.​

  • יכולת בקרה רצופה ובזמן אמת  על כל רכיבי המערכת והצגת המידע בתוכנת הניהול.​

  • למערכת יכולת השתלבות בActive Directory  אירגוני הקיים.​

  • יכולת ניהול המערכת בשרתים המקומיים או בענן.​

  • למערכת יכולת לעבוד בבקר IP בודד לדלת או בבקרי IP התומכים בעד 3 דלתות.​

  • למערכת יכולת להשתמש באמצעי זיהוי קרבה , התקנת יישומון בנייד (אנדרואיד ,אפל) שמאפשר זיהוי ופתיחת הדלת ,ניתן להשתמש גם  בקודן אינטגרלי.​

  • שמירת מידע במצב OF-LINE  לבקר (בודד ,ל3 דלתות) עד64,000 מורשים, 5000 אירועים, 32 אזורי זמן.

bottom of page