top of page

מערכת זיהוי פנים

חברת נט-יארד מתקינה ומפעילה מצלמות הפועלות ע"ב  תוכנת זהוי הפנים המבוססת על אלגוריתם בלעדי שפותח ע"י השותף העסקי של החברה  חברת  INTELLIO -ועל רכיבים טכנולוגיים מתקדמים המותקנים במצלמה בעלת העדשה הרגישה.
 
המערכת מסוגלת לקבוע מין וגיל של האדם המצולם עד לרמת דיוק של מעל % 80 ולהפיק מהנתונים הנצברים מידע המאפשר לארגון מגוון יישומים החל משימושים מסחריים, שיווקיים וכלה בשימושים ביטחוניים.

התוכנה  מבוססת עברית מלאה.

התחום הבטחוני

ניתן לזהות דמות חשודה ע"פ פרמטרים שהוגדרו מראש ,ניתן לאתר חשוד בפעילות עוינת או אחר.

Security Guard

התחום השיווקי

ניתן לפלח אוכלוסיית יעד ולשלב למערכות הפצת מסרים מסחריים ובכך למקד פעילות מסחרית.

Market Analysis

ספירה וזיהוי קהל

רכיב נוסף בתוכנה משמש לספירה וזיהוי קהל  ,ניתן להשתמש באופציה זו  בפעילות ביטחונית לשליטה על ריכוזי קהל בקניונים ,ארועי ספורט ובידור , יישום זה מאפשר סיוע בשליטה על זירה בזמן שריפה ע"י איתור הקהל וכמותו במתחם .

Moving People
bottom of page