top of page

מערכת קריאת אחות
לבתי חולים ומרכזים רפואיים

schrack-seconet תוצרת החברה האוסטרית המובילה

מערכות מתקדמות וייחודיות המבוססות IP

System Overview VISOCALL IP.png

VISOCALL IP

  • מערכת מבוססת IP המאפשרת תקשורת בסיסית ואזעקות ממיטת המטופל לעמדת ניהול בדלפק הראשי.

  • קשר ישיר ושליטה על מיקום הצוות הרפואי בחדרים השונים ובתנועה בכל זמן נתון.

  • הפעלת קריאת החייאה והעברת הקריאות באמצעות SMS או באמצעות יישומון לצוות המרוחק.

  • הפקת דוחות מגוונים בזמן אמת, וכן הפקת דוחות היסטוריה.

  • שילוב מערכות כריזה ,אינטרקום ,מרכזיות טלפונים ועוד.

  • שילוב אינטגרלי של  בידור ומידע על גבי מסכי מגע וטלוויזיות.

  • אישור לשימוש שבתי.

p10864img_XL.jpg

טיפול מקסימלי

 מפחית את העומס עבור הצוותים הרפואיים בדרכים רבות - באמצעות סקירה ברורה של כל האירועים על המסך, בעזרת התקני אל כשל, התרעה על תקלות.

וכן מספק מידע מלא על המתרחש..

מערכת אל כשל

מערכת אל כשל

מערכת היברידית: רכיבי המערכת החכמים מבצעים את משימתם גם ללא רשת או שרת.

לחצן מיטה

משטחים מצופים אנטימיקרוביאליים

משטח מיקרוביאלית של התקני ההפעלה מקטין את הסיכון להתפשטות פתוגנים.

bottom of page